Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunal utbildningsverksamhet och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 1. förskola,
 2. pedagogisk omsorg,
 3. öppen förskola,
 4. fritidshem,
 5. förskoleklass,
 6. grundskola,
 7. grundsärskola,
 8. gymnasieskola,
 9. gymnasiesärskola,
 10. vuxenutbildning
  - på grundläggande nivå
  - på gymnasial nivå, förutom yrkesutbildningar
  - som särskild utbildning på grundläggande nivå
  - som särskild utbildning på gymnasial nivå.
 11. yrkeshögskola, och
 12. musikskola.


Nämnden utövar tillsyn över följande fristående verksamheter:

 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt,
 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, och
 3. ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter som godkänts av
  nämnden.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice inom de av nämndens verksamheter som
framgår av särskild överenskommelse med verksamheten Gemensam service.

Ledamöter och ersättare

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.