Nämnder

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och flera facknämnder. I nämnderna finns förtroendevalda politiker som tar besluten. Vi har även olika utskott, kommittéer och beredningar. Besluten verkställs sedan av tjänstepersonerna som jobbar i kommunen.

I nämnderna finns våra folkvalda politiker.
I nämnderna finns våra folkvalda politiker.

Nämnden styr över en förvaltning. I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten. En del större och mer övergripande frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter. Fördelningen av antalet platser mellan partierna i nämnderna utgår från valresultatet och partiernas storlek, men kan också i någon mån påverkas av  allianssamarbete eller valteknisk samverkan mellan partier. Ordförandeposten i nämnderna tillsätts av den styrande koalitionen medan vice ordförande väljs från oppositionen. Ordförande, vice ordförande och, i vissa nämnder, andre vice ordförande utgör nämndens presidium.

Organisationsplan

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.