Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag, beröm och klagomål på vår verksamhet. Din synpunkt kommer till ansvarig chef som tar hand om den. Lämnar du förslag eller klagomål utreds synpunkten och du får du svar inom en månad. Detta förutsätter att du lämnar dina kontaktuppgifter.

Du använder formuläret för att skicka in dina synpunkter. Du kan också skriva ut broschyren som du hittar under relaterad information. Broschyren skickar du till oss med posten. Porto är betald.

Det går även att lämna dina synpunkter direkt till vår personal i bland annat medborgarcenter.

Vill du lämna synpunkter på omsorgsboendena Amalia och Christiansro ska du kontakta dem direkt. De drivs i privat regi av företaget Norlandia på uppdrag av kommunen.

Inkomna synpunkter och svar publiceras på www.kristianstad.se. Om synpunkten innehåller personuppgifter, nedvärderande ord eller kan uppfattas som diskriminerande så publiceras den inte eller så tas dessa uppgifter bort.

Inkomna synpunkter och svar

Jag vill lämna
Bifoga filer
Kontaktuppgifter

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.