Fråga till dialogmöte

Om du har tankar, idéer eller synpunkter som du vill dela med dig av inför ett dialogmöte kan du skicka in dem i förväg. Tänk på att frågor av mer brådskande karaktär ska du anmäla direkt till oss via vårt medborgarcenter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.