Kommunstyrelsens protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-04-28
Anslaget publicerades 2021-04-29
Anslaget arkiveras 2021-05-21
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§§ 102-103, 105, 107, 112

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.