Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-04-21
Anslaget publicerades 2021-04-27
Anslaget arkiveras 2021-05-19
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.