Kommunfullmäktiges protokoll

Beslutsinstans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-05-11
Anslaget publicerades 2021-05-12
Anslaget arkiveras 2021-06-03
Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne

§ 124

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.