Flytt av fordon

Anslaget publicerades 2021-04-01
Anslaget arkiveras 2021-07-01

Dnr TN 2021/737

Nedan angivet fordon är flyttat 2021-03-31 med stöd av Lag (1982: 129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

Fordonet har stått uppställt på Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstad kommun.

Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsarevägen 1, 284 33 Perstorp.

Fordonet har utsatts för brand och skadegörelse. Fordonet är skrotat.

För mer information angående hämtning av fordonet vänligen kontakta Kristianstads kommun 044-13 50 00, tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

Fordonsbeskrivning
Reg.nr.FabrikatTypAnträffad

ARA 200

Audi

Personbil

Önnegatan P-plats vid 3, Kristianstads kommun

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.