Texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Du kan använda de kostnadsfria tjänsterna Texttelefoni.se, Teletal och Bildtelefoni.net. Tjänsterna hjälper dig med funktionsnedsättningar, till exempel hörselskada, dövhet, blindhet, talsvårighet och kognitiva funktionshinder att ringa och ta emot telefonsamtal.

Alla ska kunna kontakta oss på Kristianstads kommun. Behöver du extra stöd så kan du använda Post- och telestyrelsens (PTS) telefonitjänster. 

Texttelefoni

Tjänsten Texttelefoni riktar sig till dig som vill kommunicera helt eller delvis genom text, och för talande och hörande som vill ringa någon som kommunicerar via text. Samtal förmedlas ordagrant, på svenska eller engelska, i ett trepartssamtal. Du ringer helt kostnadsfritt via tjänsten. 

Läs mer om Texttelefoni

Teletal

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig under hela samtalet och hjälper dig. Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer Teletal med din vanliga fasta telefon eller din vanliga mobil. Teletal är en kostnadsfri tjänst från PTS som levereras av Riksfärdtjänsten Sverige. 

Läs mer om Teletal

Bildtelefoni

Tjänsten Bildtelefoni.net möjliggör för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Dessutom kan två eller flera personer som befinner sig på samma plats få samtal distanstolkade. Tjänsten är kostnadsfri och du kan använda den så mycket du vill.

Läs mer om Bildtelefoni

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.