Rådgivande organ

I de rådgivande organen träffas representanter för olika intressegrupper för att diskutera och samverka med kommunens politiker och tjänstepersoner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.