Meny

Uppföljningsmodell

Uppföljningsmodellen ska ge en tydlig och gemensam bild om vad som ska redovisas och följas upp på förvaltningen, vilket leder till ett systematiskt kvalitetsarbete.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.