Kvalitetsråd

Kvalitetsrådets syfte är att vara ett forum för stabens och verksamhetens arbete med kvalitet. Målet är att skapa lärande och utveckling både på kort och lång sikt. Mer om kvalitetsarbetet i omsorgsförvaltningen kan du läsa i kvalitetsberättelsen, se dokument nedan.

Ett av kvalitetsrådets uppdrag är att se till att alla medarbetare på alla delar av förvaltningen blir en del av arbetet med utveckling av kvaliteten.

Rådet träffas fyra gånger om året, men finns tillgängliga för frågor och funderingar om kvalitet året runt. Välkommen att höra av dig med ärenden som du vill att vi ska ta upp i kvalitetsrådet!

 
DeltagareVerksamhetsområde
Katrin Nilsson Planeringsenheten
Anna Persson Hälso- och sjukvård
Ingrid Magnusson Planeringsenheten
Cecilia Arnesson Vård- och omsorgsboende
Elisabeth Wemmenborn Funktionsstöd
Eva Andersson Funktionsstöd
Jenny Persson Hälso- och sjukvård
Johanna Bendtsen Planeringsenheten
Lena Franeta Planeringsenheten
Nadja Andersson Ordinärt boende
Niklas Lindqvist Förebyggande verksamheten
Ola Nordin Hälso- och sjukvård
Sarah Brovall Funktionsstöd
Anna Carlsson  Myndighetsenheten
Katarzyna Wisniewska Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Malin Espersson Medicinskt ansvarig rehab (MAR)
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.