Meny

Hantering av kö/byteskö

Hantering av kö/byteskö till vård- och omsorgsboende.

Boendeprioriteraren administrerar den kö som finns till vård- och omsorgsboende. Rutinen beskriver processen och de undantag från rutinen som kan förekomma när det finns ledig lägenhet och anvisning kan ske.

  • Besked om ledig lägenhet vid vård- och omsorgsboende inkommer till boendeprioriteraren via meddelande från enhetschefen.
  • Boendeprioriteraren ser efter i byteskön om det finns någon kund som önskar byte till det aktuella boendet. Bytes kön prioriteras först och efter datum då man ställt sig i byteskön, men med vissa undantagsfall, se nedan.
  • Finns kund till den aktuella lägenheten anvisas denne. Saknas kund i byteskön ser boendeprioriteraren efter i den vanliga kön till vård- och omsorgsboende efter kund som önskar det aktuella boendet och anvisar denne istället.
  • Saknas det kund som önskar det aktuella boendet även i denna kön, anvisas platsen till kund som riskerar att gå över tre månader i kön, till någon som vistas på korttidsboende/sjukhus och väntar på permanent placering eller använder platsen vid behov som korttid.

 

Undantagsfall

Undantag från byteskön kan ske vid olika tillfällen.

  • Kötiden i byteskön bortses ifrån när det finns någon som väntar på att få flytta in på samma boende som sin respektive, det vill säga parboende. Parboende går före andra i byteskön.
  • Byteskön prioriteras INTE vid akuta situationer såsom ohållbar hemsituation då det föreligger risk att en kund far illa samt om någon vistas på en felaktig placering och därför behöver flytta omgående.
  • Byteskön prioriteras INTE om kommunen inte har möjlighet att verkställa beslut om vård- och omsorgsboende inom 3 månader från beslutsdatum.
  • Byteskön prioriteras INTE vid tillfällen då kommunen har fullt på sina korttidsplatser och det finns en kö från sjukhuset på personer som väntar på korttidsboende/vård- och omsorgsboende som inte kan komma hem till sin ordinära bostad igen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.