Från sjukhus

Inflyttning direkt från sjukhus.

När kunden/patienten flyttar direkt från sjukhus till vård-och omsorgsboende gäller följande:

  • Sjuksköterska, på uppdrag av enhetschef, ansvarar för att meddela sjukhuset att ledig plats finns.
  • Sjuksköterska, ansvarar för att hålla kontakten med sjukhuset via meddelarfunktionen i SVPL-IT.
  • Sjuksköterska följer förloppet i Mina Planer (SVPL) och bevakar när patienten är utskrivningsklar för att det inte skall föranleda betalningsansvar, se rutin i Samverkansdokument 3.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.