Anvisningsrutin

Anvisningsrutin vid inflyttning.

 Anvisningsrutin av ledig lägenhet i Särskilt boende

 • Anvisning om ny kund lämnas till enhetschef via verksamhetssystem och mail från boendeprioriteraren. 
 • I anvisningen hänvisas till vem som skall kontaktas vid erbjudandet samt var kunden befinner sig. 
 • Anvisad lägenhet erbjuds samma dag/snarast till ny kund av enhetschef. Enhetschef dokumenterar anvisningen i verksamhetssystemet. 

  Om den enskilde som vistas i ordinärt boende och har anvisats ett vård- och omsorgsboende som inte är enligt önskemålet kan tacka nej till anvisat boende och kvarstå som sökande och vänta på önskat boende. Den enskilde kommer därefter bli kontaktat av biståndshandläggaren var fjärde vecka för att följa upp hemsituationen. Efter tre kontakter sker en omprövning av beslutet om vård- och omsorgsboende.

 • Om den enskilde vistas på korttidsboende i väntan på vård- och omsorgsboende får anvisat vård- och omsorgsboende antas även om det inte är enligt önskemål. Den enskilde kan också välja att återgå till ordinärt boende och vänta där tills önskat boende kan anvisas. Omvårdnadsbehovet kan då tillgodoses genom hemtjänstinsatser.

 • Om den enskilde inte anvisas ett vård- och omsorgsboende enligt önskemål men flyttar in i anvisat boende finns möjlighet att göra en intresseanmälan till byte av boende. Intresseanmälan sker till enhetschefen på det anvisade boendet.
 • Om den enskilde inte anvisas ett vård- och omsorgsboende enligt önskemål men flyttar in i anvisat boende finns möjlighet att göra en intresseanmälan till byte av boende. Intresseanmälan sker till enhetschefen på det anvisade boendet som i sin tur meddelar boendeprioriteraren.

 • Visning av lägenhet skall göras så snart som möjligt. Det finns inget hinder för visning innan utflyttning. Skriftlig information/broschyr om boendet lämnas vid visningen. 
 • Svar på erbjudandet av lägenhet skall göras av kund eller dennes företrädare inom två vardagar från visningen till enhetschefen. Svaret dokumenteras i verksamhetssystemet. Enhetschefen skall meddela till boendeprioriteraren när lägenheten är inflyttningsklar. 
 • Information lämnas till kund att man börjar betala hyra från den dag man tackar ja till lägenheten förutsatt att den är inflyttningsklar. 
 • Inflyttning bör ske senast tio dagar efter att lägenheten är inflyttningsklar. Enhetschefen ansvarar för att planera inflyttningen tillsammans med anhöriga/god man.
 • När kunden tackat ja till anvisad lägenhet skickar enhetschef en bevakning till boendeprioriteraren och meddelar att kunden tackat ja. Boendeprioriteraren meddelar i sin tur handläggaren som snarast lägger en beställning till enhetschefen. Enhetschefen meddelar berörd personal; kontaktman, ansvarig sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. När inflyttningsdatum är bestämt meddelar enhetschef detta till all berörd personal, meddelar boendeprioriteraren via bevakning vilket datum kunden flyttar in. Enhetschefen kontaktar korttiden/hemtjänsten vilket datum kunden flyttar till särskilt boende.  Enhetschef dokumenterar i journalen datum för inflyttning.
 • Hyreskontrakt skrivs. 
 • Om kunden tackar nej till anvisad lägenhet dokumenteras detta i verksamhetssystemet och boendeprioriteraren meddelas snarast. Enhetschef informerar kund om att biståndshandläggare kommer att ta kontakt inom två dagar. 
 • Vid byte av lägenhet inom kommunen; boendeprioriteraren anvisar i verksamhetssystemet och lägger mail och bevakning om bytet till båda berörda enhetschefer/verksamhetschefer. Den enhetschef/Verksamhetschef som har den lediga lägenheten gör anvisningen till kunden/anhörig enligt ovan rutin. 

 

Vid byte till annan utförare se rutin Utflyttning från Särskilt boende

 

Vid inflyttning direkt från Region Skåne gäller följande:

 • Boendeprioriterare kontaktar berörd enhetschef och informerar om vilken avdelning kunden är inlagd på och vilken dag kunden är utskrivningsklar.
 • Boendeprioriterare lägger en bevakning till enhetschef i Procapita. Enhetschef ansvarar för att hålla sig underrättad om när kund är utskrivningsklar.
 • Enhetschef ska meddela boendeprioriteraren när det är planerat att kund ska lämna sjukhuset för att flytta in i anvisat boende.
 • Boendeprioriteraren informerar berörd handläggare ger den mottagande enhetens sjuksköterska behörighet i Mina Planer.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.