Social dokumentation

När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse.

Under detta avsnitt i verkställighetshandboken hittar du bestämmelser och rekomendationer du ska följa utifrån lagar och föreskrifter om den sociala dokumentation. Här förklaras också när du, som omvårdnadspersonal, ska dokuemntera enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL).

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.