Meny

Arkivering

Information om arkivering av sekretess skyddade personuppgifter.

Vid arkivering ska handling rörande person som omfattas av skyddade personuppgifter läggas i förslutet kuvert där det framgår att personen har skyddad identitet oavsett vilken form av skydd som den enskilde har. Dokument som inte arkiveras ska makuleras och läggas i sekretess kärl.

  • Vid avslut av ärende arkiveras handlingarna enligt gällande dokumenthanteringsplan.
  • Har skyddad folkbokföring funnits kvar fram till avslut ska handlingarna förvaras åtskilda från andra arkiverade handlingar. Kontakt tas med respektive registrator inom förvaltningen.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.