Meny

Genomförandeplan vid matdistribution och trygghetslarm

Nedan beskrivs rutinen för genomförandeplan vid insatserna Trygghetslarm och Matdistribution.

För insatserna trygghetslarm och matdistribution gäller följande:

För de kunder som har trygghetslarm och där insatsen enbart används vid enstaka tillfällen behöver oftast ingen genomförandeplan upprättas, medan det för de kunder som har beviljat trygghetslarm där en eller flera insatser genomförs återkommande ska en genomförandeplan upprättas.

Behovet av att upprätta en genomförandeplan vid de tillfällen insatsen trygghetslarm endast används vid enstaka tillfällen ska dock avgöras av ansvarig chef, då det i vissa fall kan vara nödvändigt även om trygghetslarm endast används vid enstaka tillfällen.

För kunder som har beslut om matdistribution, där omvårdnadspersonal inte på något sätt är involverad, behövs ingen genomförandeplan.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.