IBIC-ombud

Att vara IBIC-ombud innebär att ha kunskaper i Socialstyrelsens  arbetsmodell IBIC, ett arbetssätt som beskriver kundens behov, resurser och mål utifrån livsområden.

IBIC-ombudets ansvar är att:

- Tillsammans med enhetschef och SAS hålla sig uppdaterad kring Socialstyrelsens modell IBIC med tillhörande dokumentation utifrån ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa).

 - Vara ett stöd till kollegor i upprättande av genomförandeplaner utifrån livsområden.

 - Vara ett stöd till kollegor i formuleringar i genomförandeplanen, så som tex när, hur, vem , bedömt funktionstillstånd, avsett funktionstillstånd (mål) .

 - Tillsammans med enhetschefen hålla ämnet aktuellt på arbetsplatsen (i passande forum).

 - Deltaga i förvaltningsövergripande möten/utbildningar/ fortbildningar för IBIC, anordnade av förvaltningen/SAS.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.