Meny

IBIC

IBIC, en förkortning av Individens Behov I Centrum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade .

Syftet att arbeta utifrån IBIC:

  • Det stärker kundens delaktighet i planering och genomförande av insats samt i uppföljning av insatsen.
  • Det underlättar samarbete mellan proffesionella och med kunder och anhöriga.
  • Det blir mer likvärdigt och rättssäkert vid genomförandet av insatser då utföraren använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.
  • Det gör det tydligt för utföraren vilket stöd kunden behöver.
  • Det gör det lättare att följa upp behov och mål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.