Meny

IBIC

IBIC, en förkortning av Individens Behov I Centrum, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för dig som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).

Syftet att arbeta utifrån IBIC:

  • Det stärker kundens delaktighet i planering och genomförande av insats samt i uppföljning av insatsen.
  • Det underlättar samarbete mellan proffesionella och med kunder och anhöriga.
  • Det blir mer likvärdigt och rättssäkert vid genomförandet av insatser då utföraren använder samma arbetssätt och gemensamma begrepp.
  • Det gör det tydligt för utföraren vilket stöd kunden behöver.
  • Det gör det lättare att följa upp behov och mål.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.