Dokumentationsombud SoL/LSS

Att vara dokumentationsombud innebär att ha fördjupade kunskaper i den sociala dokumentationen och på så sätt vara en länk mellan ledning och kollegor, t.ex. informera om förändringar i rutiner, ta vara på erfarenheter och önskemål och föra tillbaka dessa till ledningen.

Som dokumentationsombud ansvar du för att:

 - tillsammans med enhetschefen hålla ämnet social dokumentation aktuellt på arbetsplatsen vid olika typer av möten.

- tillsammans med enhetschefenen vara ett stöd till kollegorna i dokumentationsfrågor (utifrån gällande författningar och rutiner i SOSFS 2014:5 och Verkställighetshandboken)

-  signalera till enhetschefen vid upptäckt av ev. brister i frågor som rör den social dokumentationen.

-tillsammans med enhetschef och SAS hålla dig uppdaterad om gällande lagar, regelverk och rutiner som gäller den sociala dokumentationen.

- deltaga i förvaltningsövergripande nätverksträffar/utbildningar/ fortbildningar anordnade av förvaltningen/ SAS.

 

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.