Meny

Information om kommunikationspass

Ett kommunikationspass är ett dokument som på ett personligt och lättillgängligt sätt tillhandahåller information om en person och hans/hennes kommunikation.

Kommunikationspass

Ett kommunikationspass ger brukaren möjlighet att själv berätta om sitt sätt att kommunicera, sin familj, vad han/hon är bra på, behöver hjälp med och annan för omgivningen viktig information.

Avsikten med ett kommunikationspass är att presentera informationen och göra den tillgänglig på ett personligt sätt och det ska vara ett stöd till personen vid byte av personal och miljö.

Ett väl utformat kommunikationspass ökar personens möjlighet till att få ett bra och anpassat bemötande från sin omgivning.

Ett kommunikationspass görs av teamet kring kunden med stöd av logoped eller arbetsterapeut. Det bör, i så stor utsträckning som möjligt, tillverkas tillsammans med personen och uppdateras vid behov så att det alltid är aktuell information som finns där.

Syftet med ett kommunikationspass är:

 • Att presentera en person på ett snabbt, enkelt och lättförståeligt sätt.
 • Att uppnå konsekvent bemötande och förståelse från olika personer i omgivningen.
 • Att underlätta och avdramatisera ett möte.
 • Att ge viktig och praktisk information.
 • Att bibehålla kunskap om brukaren över tid.
 • Att bringa reda bland och förtydliga kommunikationssätt.

Exempel på rubriker som kan finnas med i ett kommunikationspass är:

 • Presentation av mig
 • Viktigt att veta om mig
 • Mitt kommunikationssystem
 • Så här hälsar jag
 • Du pratar bäst med mig...
 • Jag pratar bäst med dig...
 • Viktiga personer i mitt liv
 • Jag arbetar bäst när...
 • Jag tycker om...
 • Jag tycker inte om ...
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.