Meny

Kunskap och kompetens

Att arbeta med människor med olika former av intellektuella funktionsnedsättningar, vars beteenden utmanar omgivningen ställer stora krav på kunskap, engagemang, inlevelseförmåga, bemötande, samarbete och uthållighet.

Har hela gruppen aktuell kompetens kring utmanande beteende?

Socialstyrelsens kunskapsstöd ”Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet”

Kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal.

I kunskapsstödet ges generellt viktiga förutsättningar för att kunna ge stöd vid utmanande beteende samt rekommendationer om arbets- och förhållningssätt i syfte att förebygga och minska utmanande beteende:

  • Kunskap om individens funktionstillstånd, funktionsnedsättningar och kommunikativt förhållningssätt.
  • Utesluta hälsoproblem
  • Kognitivt tillgänglig miljö utan onödiga stressorer
  • Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, som funktionellt kommunikationsstöd
  • Fysisk aktivitet
  • Tydliggörande pedagogik
  • Sociala berättelser och seriesamtal
  • Lågaffektivt bemötande
  • Positivt beteendestöd

 

Kunskapsguiden Utmanande beteende

På kunskapsguiden.se finns filmer om att förebygga utmanande beteende med fokus på vikten av kommunikativt stöd respektive kognitivt stöd. Filmerna kan användas som diskussionsunderlag och inspiration i en arbetsgrupp som möter personer med intellektuell eller kognitiv funktionsnedsättning. Filmerna är ca 10 minuter. Diskussionsfrågor finns till varje film.

 

Föreläsningar med Bo Hejlskov Elvén

Föreläsning hittar du på Lågaffektivt bemötande i Utbildningsportalen

Lågaffektiv teori och metod, del 1 (44 minuter).
Här talar han om hur lågaffektiv teori och metod i skol, omsorg och psykiatri hjälper oss bort från tvingande och begränsande åtgärder. I arbetet med att bemöta autistiska personer måste professionen alltid utgå från att man har ett ansvar för det som sker, och när man inte når resultat måste man som professionell undersöka om det är fel på den metod man använder, menar han. Föreläsningen är inspelad den 13 oktober 2016.

Lågaffektiv teori och metod, del 2 (1h 25 min).
Lågaffektivt bemötande i kritiska eller kaotiska situationer är alltid bättre än att bemöta med fysiska interventioner eller tvångsåtgärder, menar Bo Hejlskov Elvén. Det handlar om att dämpa känslouttrycken och skapa ett lugn, både genom beteende och hur man utformar den fysiska miljön. Här gå han igenom strategier och metoder för ett lågaffektivt beteende och ger exempel på varför de är effektiva. Inspelat den 13 oktober 2016.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.