Meny

Utmanande beteende

Här hittar du samlad information kring det systematiska arbetet för att förebygga och minska utmanande beteende i SoL/LSS-verksamhet. Det finns även material för att öka din kunskap och kompetens inom detta område.

Alla människor kan agera på sätt som andra finner utmanande i vissa situationer, särskilt om vi är oroliga, rädda, frustrerade, slutkörda, stressade, upprörda eller arga. Om kognitiva svårigheter gör situationen obegriplig eller övermäktig kan en person reagera med utmanande beteende. Att uppleva att man inte blir lyssnad på eller förstådd kan också leda till utmanande beteende.

Situationer där utmanande beteende i form av utåtagerande eller självskadande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandade, inte minst för personen själv. Utmanande beteende kan ses som ett tecken på att situationens krav och individens förmågor inte matchar varandra. Att reagera med ett utmanande beteende kan vara det enda kommunikationssätt eller den lösning som finns i stunden för en person i en viss situation.

De vanligaste formerna av utmanande beteenden är

  • utåtagerande beteende, exempelvis att bita, sparka eller slå
  • självskadande beteende, exempelvis att dunka huvudet, bita eller riva sig.

Andra beteenden som passivitet eller ständigt upprepande av något kan också utmana omgivningen. Även socialt problematiskt beteende som att skrika ihållande, kleta med avföring eller onanera offentligt kan utmana omgivningen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.