Social dokumentation

Det pågår ett utvecklingsarbete med den sociala dokumentationen och framöver kommer den anpassas till Socialstyrelsens modell Behov i centrum. I modellen beskrivs varje individs behov utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

För att socialtjänsten ska kunna förbättras och utvecklas och för att det ska gå att systematiskt undersöka om arbetet bedrivs på förskrivet sätt är det en grundläggande förutsättning att verksamheten dokumenterar på ett tillfredsställande sätt. Att insatser dokumenteras och följs upp är också en förutsättning för att systematiskt kunna undersöka om de leder till resultat som innebär förbättringar för kunden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.