Meny

Rutin vi förändring av fastighet

Förändring av fastighet kan röra t.ex. byte av lås, förändring av fast inredning, renovering, ombyggnad och utemiljö etc. Om det är flera åtgärder som förs fram för samma hus ska en prioriteringsordning anges.

Det är endast gemensamma ytor och utemiljö som ska diskuteras i detta sammanhang. Nedan rutin gäller, men ni kan alltid bolla med:

För äldreomsorgen verksamhetsutvecklare lokaler- och säkerhet, planeringsenheten (nedan VU)

För Funktionsstöd planeringsstrateg (nedan PS)

Underhåll av kunders lägenheter sker vid behov och i samband med byte av hyresgäst.

Gäller det ABK:s/AB Allöns fastigheter: Enhetschef skickar e-post till underhall@abk.se  eller telefon direkt till målerichef för målning och golvbyte i boenderum. ABK målerichef, tfn: 044-780 33 16.

Vid andra hyresvärdar kontakta er respektive kontaktperson VU eller PS.

 1. Enhetschef (EC) kontrollerar vem som äger fastigheten.
  a. Om Kristianstads kommun äger ska EC stämma av med förvaltare på tekniska förvaltningen (TF)
  b. Om det är ABK eller annan hyresvärd måste EC få godkännande av dem (skriftligt)
 2. EC stämmer av med hyresvärden vem som ska beställa/genomföra förändringen (verksamheten eller hyresvärden)

 3. Om verksamheten ska ta kostnaden skall EC kontrollera i avtalsdatabasen, vad som är upphandlat i kategorin som eftersöks. EC ber om offert och sköter beställningen enligt avtalsdatabasen och informerar fastighetsförvaltaren på Tekniska förvaltningen.

 4. Gäller det större entreprenörstjänster, dvs. >80.000kr, (anpassning, byggnation, elinstallationer) eller du känner dig osäker, kan du rådfråga VU/PS.

 5. Vem tar kostnaden?
  a. Under 20.000 kr driftsbudget
  b. 20-80000 kr investeringsbudget (stäm av med VC om det finns utrymme)
  c. >80.000 kr ska det lyftas till OSLOK (Blankett för OSLOK fylls i av EC, skrivs under av VC och lämnas till VU/PS
 1.  

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.