Kränkning på nätet

Rutin vid kränkning av kund/elev på nätet. Kränkningar på nätet är ett växande problem.

Följande text är hämtat från www.nohate.se (statens medieråd). "Om du får en obehaglig känsla i kroppen efter att någon gjort eller sagt något som inte känns okej – så är det inte okey, och då är det en kränkning."

"I lagen finns det ingen exakt beskrivning av vad en kränkning på nätet är, så det avgörs från fall till fall. ... Bedömningen beror på hur den som utsatts upplever det som hänt, men det spelar också roll varför och hur ett inlägg eller en bild har publicerats. ... Det är upplevelsen hos den som drabbas som räknas."

"Det finns olika sorters av kränkningar på nätet. Beroende på omständigheterna så räknas det som till exempel förtal, förolämpning, olaga hot, ofredande, sexuellt ofredande eller hets mot folkgrupp."

När kund/eleven upplever sig kränkt på nätet bör uppmaning till polisanmälan göras. Polisanmälan görs av individen själv alternativt av vårdnadshavare eller legal företrädare.

Information om hur man kan agera för att ta bort olämpliga inlägg på nätet finns på www.krankt.se (sidan ägs av datainspektionen)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.