Meny

Kontaktperson

Från beslut till verkställighet för insatsen Kontaktperson enligt 9§4 LSS

Kontaktperson

Kontaktperson enligt LSS beviljas om den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, få vänner, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter som ger gemenskap eller kamratskap i hemmiljön eller i samhället efter den enskildes önskemål. Uppdraget som kontaktperson kan även innehålla visst praktiskt stöd då man även kan göra vardagliga aktiviteter tillsammans. Den som är kontaktperson ska inte samtidigt vara personal, tjänsteman, god man eller förvaltare för den enskilde. Omfattningen av kontaktpersonens uppdrag beror på den enskildes behov och tidigare beviljade stödinsatser.

 

Processen "Från beslut till verkställighet av insatsen Kontaktperson" beskrivs i bifogat dokument.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.