Meny

Tillfällig vistelse inom kommunen

Rutin för när en kund i kommunen tillfälligt vistas på annan adress inom kommunen.

Rutiner inom verkställigheten

  • Vald utförare får beställning i Lifecare.

  • Beslut verkställs i verksamhetssystemet

  • Dokumentation medföljer kunden och ska vara tillgänglig för personal och enhetschef

  • Utförd tid registreras i LMO

  • Vid eventuell påverkan av kundens avgift ska ansvarig avgiftshandläggare meddelas

  • Befintlig genomförandeplan följer med kund. Uppdateras vid behov enligt rutin.

  • Resursfördelning för timmarna utgår i enlighet med omsorgsförvaltningens resursfördelningssystem

  • När insatserna upphör avslutas verkställigheten i verksamhetssystemet

Rutiner utifrån ett Hälso- och sjukvårdsperspektiv:

  • Telefonrapport till mottagande leg personal
  • Överlämnande leg personal ansvarar för att flytta journalen

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.