Tillfällig vistelse inom kommunen

Rutin för när en kund i kommunen tillfälligt vistas på annan adress inom kommunen.

Rutiner inom verkställigheten

 • Vald utförare får beställning i Lifecare.

 • Beslut verkställs i verksamhetssystemet

 • Dokumentation medföljer kunden och ska vara tillgänglig för personal och enhetschef

 • Utförd tid registreras i LMO

 • Vid eventuell påverkan av kundens avgift ska ansvarig avgiftshandläggare meddelas

 • När den tillfälliga vistelsen är planerad längre än två veckor utses kontaktman och ny genomförandeplan upprättas vid förändrade förutsättningar

 • Resursfördelning för timmarna utgår i enlighet med omsorgsförvaltningens resursfördelningssystem

 • När insatserna upphör avslutas verkställigheten i verksamhetssystemet

Rutiner utifrån ett Hälso- och sjukvårdsperspektiv:

 • Telefonrapport till mottagande leg personal

 • Överlämnande leg personal ansvarar för att flytta journalen
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.