Uppföljningar av biståndsbeslut

Rutin gällande (månads)uppföljningar av biståndsbeslut mellan myndighetsenheten och verkställigheten, hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen.

 • Biståndshandläggare drar ut sammanställning över vilka uppföljningar som är aktuella för månaden.
 • Bevakningar på respektive kund skickas till ansvarig utförare för möjlighet till återkoppling om behov finns av gemensamt hembesök eller annat som är av vikt att känna till inför uppföljning.
 • Återkoppling från ansvarig utförare ska ske omgående för en bra planering.
 • Vid behov bokas hembesök i samråd med ansvarig utförare/planerare för att underlätta kontaktmannens möjlighet att vara delaktig.
 • Verkställigheten ansvarat för att informera berörda professioner om behov finns av deras delaktighet.
 • Biståndshandläggare ansvarar för att informera kund och anhöriga.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.