Tillfällig utökning av insatser

En kund kan under en begränsad period ha behov av utökade insatser på grund av t.ex. sjukdom, anhörigvårdares frånvaro eller vård vid livets slutskede.

Under kontorstid

När en kund har en pågående insats oavsett lagrum och insats, samt är registrerad i Procapita får den betraktas som känd i verksamheten. Enhetschef kan besluta om tillfälligt utökade insatser upp till 14 dagar. Beslutet kan omfatta omvårdnadsinsatser, serviceinsatser och matdistribution.

 • I samband med att vi påbörjar de utökade insatserna får vi av kunden begära vad som behövs i form av information, nycklar etc. som vi kan behöva för att kunna verkställa.
 • Åtgärd dokumenteras i procapita.
 • Information till biståndshandläggaren via bevakning i procapita snarast.
 • Då en kund behöver insats i form av korttidsplats under kontorstid, kontaktas biståndshandläggaren, som i samverkan med boendeprioriterare finner en lösning för kunden.
 • Verkställighet skall följa upp tillfälliga insatser och rapportera till myndighetsenheten.
  Biståndshandläggare återkopplar till enhetschef om samma insatser som tidigare skall gälla eller om ny beställning görs inom 14 dagar.

 

När personen inte är känd av verksamheten

 • Dokumentera personuppgifter och kontakta biståndshandläggaren.
 • Får man inte kontakt med biståndshandläggare, kontakta ansvarig sjuksköterska i hemsjukvården, för stöd och rådgivning.
 • Hänvisa till akutsjukvård vid akuta behov och ovan punkter inte gett resultat.

 

Utanför kontorstid

Personen behöver inte vara kund eller ha hemsjukvård av kommunen för att denna rutin ska gälla men däremot måste det finnas en ledig plats på korttiden eller trygghetsplatserna för kunna tillgodose behovet.

 • Innan beslut om att sätta in sådan insats, skall möjlighet med annan lösning uteslutas. Annan lösning kan innefatta hjälp av närstående, eller grannar, alternativt sjukhus.
 • Tjänstgörande sjuksköterska beslutar med stöd av enhetschefen i beredskap om tillfälligt utökade insatser till nästkommande vardag.
 • Beslutet kan omfatta omvårdnadsinsatser och serviceinsatser.
 • Åtgärd dokumenteras i procapita HSL med bevakning till enhetschef som dokumenterar i SoL eller LSS journalen.
 • Då insatser i form av hemtjänst inte är fullgott för den enskilde kunden, kan enhetschef i beredskap eller sjuksköterskan fatta beslut kring korttidsboende eller trygghetsplatser.
 • Direkt kontakt (dygnet runt) till tjänstgörande sjuksköterska på Möllebackshemmets vård- och omsorgsboendeboende enligt rutin i Broschyr Trygghetsplatser.
 • Direkt kontakt med personal på Stafvre 1(korttiden) för att få besked kring tillgång av platser.
 • Om tillfälligt beslut tas på utökade insatser, trygghetsplats eller korttidsplats, skall omvårdnadsansvarig sjuksköterska, enhetschef, boendeprioriterare samt biståndshandläggare kontaktas och informeras närmaste vardag, för vidare handläggning av ärendet.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.