Meny

Rutin för uppföljning hos kund kring kontaktman och genomför

Rutinen beskriver tillvägagångssätt för uppföljning av genomförandeplan.

Utföraren ska säkerställa att det finns en utsedd, namngiven kontaktman till varje kund och att det har upprättats en genomförandeplan.

När uppdraget kommer från biståndshandläggaren planerarnas insatserna in i Lifecare.

En tid som är avsedd att upprätta genomförandeplan med kunden planeras in inom två veckor (på kontaktmannen).

Därefter planeras en uppföljning in (på kontaktmannen) ca 4 veckor efter upprättandet.

Vid uppföljningen som företrädelsevis sker hemma hos kunden ställs följande frågor till kunden:

  • Vet du vem som är din kontaktman?
  • Har du en genomförandeplan?
  • Var du delaktig när genomförandeplanen gjordes?
  • Hur upplever du att dina insatser utförs?

Kontaktmannen besvarar frågorna i den enkät som finns för ändamålet.

Enkäten finns som weblänk i LMO.    imagehrzt7.png

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.