Meny

Rutin för anhörig- och planerartelefon

Alla hemtjänstenheter ska arbeta likvärdigt oberoende av geografisk placering. Anhörig- och planerartelefon ska hanteras enligt rutin för att underlätta i arbetet när planerare täcker för varandra.

Nattpatrullen

Planerare har en egen arbetstelefon som är både anhörig- och planerartelefon. Till den ska kunder, anhöriga, medarbetare inom den egna enheten samt övrig legitimerad personal hänvisas till.

 

Hemtjänsten

Varje enhet skall ha två telefoner som är oberoende av varandra. En telefon ska vara anhörigtelefon och den andra telefonen ska vara planerarens egna arbetsverktyg.

 

Anhörigtelefon

Planeraren ansvarar i huvudsak för anhörigtelefonen när denne är i tjänst. Kunder och anhöriga skall hänvisas till denna.

Anhörigtelefonen skall vara tillgänglig, det vill säga någon svarar i den, mellan kl 07-16. På vardagar är det företrädelsevis planeraren som svarar, men det kan också vara någon annan då arbetsmiljön för planeraren skall beaktas.

Mellan kl 16-22 skall telefonsvararen lyssnas av med jämna mellanrum. Den som har det till uppgift, ansvarar för att återkoppla till den som ringt om det inte kan vänta till nästkommande dag. Ev avböjningar, önskemål om ledsagning med mera skall dokumenteras i LIfe Care.

Anhörigtelefonen skall ha ett röstmeddelande inspelat

 

Planerartelefon

Planeraren ska ha en egen telefon. Denna skall främst användas av planeraren för att ringa men också internt inom verksamheten. När planeraren inte är i tjänst skall den telefonen inte användas. Det är viktigt att det finns ett frånvaromeddelande på den.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.