Meny

Mina meddelande i Life Care

Från och med 200907 ska inga bevakningar skickas i procapita. Det är mina meddelande i Life Care som ska användas.

Rutinen gäller all kommunikation mellan instanser; verkställighet, myndighetsenhet, teknisk larmgrupp, kök samt avgiftshandläggare. Undantaget sjuksköterskor där kontakt ska tas via mejl i Outlook eller telefon.

I mina meddelande skickar man till enskild person förutom till teknisk larmgrupp och till köken där gemensamma brevlådor ska användas. Även LOV-företagen har gemensamma brevlådor men det är också möjligt att skicka till enskild person. Om meddelandet gäller till enskild person ska det inte skickas i den gemensamma brevlådan utan endast till den person som meddelandet gäller. Läskvitto bör användas.

Du ska vid varje arbetspass ta del av meddelande i Life Care.

Du lägger själv in frånvaromeddelandet vid planerad frånvaro. Vid oplanerad frånvaro ska ansvarig chef kontaktas för vidare hantering.

Vid ärenden som kräver ett snabbt svar eller återkoppling är det viktigt att kontakt även tas per telefon.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.