Meny

Kyld mat

Omsorgsförvaltningen kommer under 2021 att göra en utökad pilottest gällande att erbjuda leverans av kyld mat en gång i veckan till de kunder som har måltidshjälp/stöd. Uppföljning sker genom enkät före införandet, efter 6 månader och efter 12 månader. Leverans av Kyld mat påbörjas i februari månad.

 1. Beställning/uppdrag inkommer från MYN gällande att kund blivit beviljad matdistribution med måltidshjälp (kan vara ny eller befintlig matdistributionskund). Utföraren kontaktar kunden för att informera om Kyld mat och hur det fungerar. Om kunden inte motsätter sig det, lämnas matsedel/beställningslista till kunden för att den skall göra sitt val av mat fram till ordinarie beställningsperiod.

 

 1. Därefter meddelas köket på C-borg via meddelande i Lifecare om den nya kunden. Köket behöver veta:
 • kundens namn, adress och personnummer
 • vilket hemtjänst område kunden tillhör (hela namnet)
 • ev behov av specialkost,
 • Vilken mat som önskas

 

 1. Beställning sker i appen Mashie hemma hos kunden för flesta kunderna.
  I undantagsfall kan nedan tillämpas:
  Beställningslappen för den aktuella perioden, skannas in och skickas till:
  charlottesborg.gsmaltid@kristianstad.se

 

 1. Om det är en kund som har varm mat med daglig leverans behöver det aktuella köket meddelas om förändringen. Det skall göras genom meddelande i Lifecare.

 

 1. Köket bereder sedan maten och ser till att leverans kan ske samma dag/dagen efter med hjälp av transportör. Utföraren och köket kommer överens om vilken tid transport ska beställas av köket. Utföraren kan när man skickar meddelande om att man har en ny kund, ange ett önskemål om dag och tid för leveransen.
  Från och med nästa leverans ska kunden finnas med på samma sätt som övriga kunder.

 

 1. Kund som kommer hem från sjukhus eller korttidsboende hanteras på samma sätt.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.