Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare

Rutiner mellan Myndighetsenheten, Arbetskonsulenter och Platsledare.

  • Arbetskonsulenterna är delaktiga vid nya verkställigheter i daglig verksamhet. Planerar och genomför arbetsplatsbesök utifrån önskemål

 

  • Platsledaren eller kontaktman i daglig verksamhet tar kontakt med annan verksamhet då byte för deltagare önskas mellan egna verksamheter. En dialog och planering görs utifrån önskemål. Vid behov kontaktas arbetskonsulent

 

  • Vid byte inom icke producerande verksamhet sker planering och diskussion mellan platsledare och enhetschef.

 

  • Platsledare och Arbetskonsulent dokumenterar i Procapita då arbetsplatsbyte sker.

 

  • Vid önskemål om individintegrerad verksamhet tas kontakt med arbetskonsulent och gemensamt görs en kartläggning över önskemål och förutsättningar.

 

  • Platsledare/gruppledare informerar på arbetsplatsmöten om möjligheten att besöka/prova på och byta till annan egen verksamhet i mån av plats .

 

  • Arbetskonsulent lämnar utredning och beslut om insatsen daglig verksamhet till arbetsplatsen.

 

  • Platsledare/gruppledare som varit delaktig och/eller tagit emot information, vidareförmedlar till övrig personal inför att ny deltagare startar sin sysselsättning.

 

  • Platsledare tar kontakt med handläggare på Myndighetsenheten om person uteblir från arbetsplatsen, utan känd anledning i mer än två veckor.

 

  • Platsledaren/arbetskonsulent meddelar snarast handläggare om deltagare påbörjar studier, flyttar, är föräldraledig eller övergår till en anställning.

 

  • Platsledare anmäler till lönekontoret personuppgifter på ny deltagare som börjar sin sysselsättning i verksamheten.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.