Genomförandeplan

En genomförandeakt är en samling av dokumentation om kunden som bland annat innehåller genomförandeplan, journalblad, signeringslistor och levnadsberättelse.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.