Meny

Verkställighetshandbok

Verkställighetshandboken är en hjälp till dig som utför beviljade insatser enligt SoL och LSS i omsorgsförvaltningen. Verkställighetshandboken beskriver dels övergripande riktlinjer och rutiner dels mer specifika rutiner beroende på verksamhetens inriktning.

Test, Kvalitetssystem | Process

Test, Kvalitetssystem | Dokument

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.