Meny

Verkställighetshandbok

Verkställighetshandboken är en hjälp till dig som utför beviljade insatser enligt SoL och LSS i omsorgsförvaltningen. Verkställighetshandboken beskriver dels övergripande riktlinjer och rutiner dels mer specifika rutiner beroende på verksamhetens inriktning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.