Meny

Varningssignaler på våld i nära relation

Det finns inga enkla svar på hur våld i nära relation visar sig, utan alla de varningstecken som finns kan också vara en konsekvens av andra saker och omständigheter i livet.

 • Beteendeförändring som t.ex. tillbakadragande, stress, oro och koncentrationsproblem
 • Fysiska skador som till exempel brännskador, blåmärken, utslagna tänder, håravfall
 • Om en skada inte stämmer överens med kundens beskrivning på hur den uppkommit eller om en skada försöker döljas
 • Upprepade skador eller tillstånd som till exempel fallskador, huvudvärk, hunger
 • Om kunden utsätts för kränkningar eller nedvärderande behandling av en närstående
 • Långt gående tillstånd som uttorkning, undernärdhet eller medicinförgiftning, att hygienen inte sköts
 • Snabba förändringar som överhygien, plötslig oro för att bli lämnad ensam eller för att besöka/ få besök av anhörig
 • Synliga spår på tillhörigheter som blodspill på underkläder eller i boendet, sönderslagna möbler, försvunna tillhörigheter
 • Ologiska saker som att viktiga mediciner, dagliga artiklar, telefonbok, fjärrkontroll är placerad på sådant sätt att hen inte själv kommer åt det
 • Förändringar som är återkommande eller ologiska som att det är ommöblerat hemma eller att möblerna står på sådant sätt att hen inte kan komma fram med sitt hjälpmedel
 • Våld mot andra i hemmet, som en hund eller fågel som har varit hos veterinär eller har en synlig skada, avlivade katter som lämnats synliga för kunden på yttertrappan (där djur far illa finns ofta människor som far illa)
 • Oro för ekonomin och frågor som visar på att hen inte är insatt eller har makt över sin ekonomi, pengar som verkar försvinna utan kundens medgivande eller ekonomiska underlag som hen skrivit på men inte förstått innebörden i.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.