Meny

Utrymning och evakuering

Utrymning och evakuering

Vem beslutar om evakuering 

I ett akut skede kan Räddningstjänsten besluta att en byggnad skall utrymmas.

I övriga fall samt vidarebeslut efter Räddningstjänstens beslut beslutar förvaltningschefen.

Om inte förvaltningschefen eller den som är i förvaltningschefens ställe kan nås beslutar verksamhetschef eller enhetschef i nu nämnd ordning.

Information

Information till boende, personal samt anhöriga: Enhetschef. Enhetschefen får stöd från verksamhetschef och omsorgsförvaltningens stab.

Om dokumentation förstörts kan uppgifter om anhöriga m.m. hämtas via Procapita.

Vid större elavbrott i Kristianstad samtidigt som behov av evakuering föreligger finns möjlighet att använda dator i Östra Kommunhuset och Brandstationen. Räddningstjänsten kontaktar Tekniska förvaltningens fastighetsjour för att ta sig in i Östra Kommunhuset, i övrigt finns en rutin uppgjord för att fungera för journalsystem vid händelse av elavbrott.

Följande kontaktas så snart som möjligt: Förvaltningschef, Verksamhetshetschef, Säkerhetsansvarig, Boendeprioriterare, chef HÖS (transportrullstolar), Kostchef, Tekniska förvaltningens fastighetsjour.

Förvaltningschefen informerar Omsorgsnämndens presidie, KS ordförande samt kommunens informationschef.

Kontakt med media går via förvaltningschef och Informationschef.

Länsstyrelsen informeras snarast, Räddningstjänsten har uppgift om vem som kontaktas. Arbetsmiljöverket kontaktas så snart tillfälle ges.

 

Evakuering

 Akut skede

Krav på lokal: Torrt, varmt, hygienutrymme, mat, vatten.

Tekniska förvaltningens fastighetsjour kontaktas via larmcentralen 044-200 400 för att anvisa och öppna lämplig lokal, idrottshallar eller närliggande äldreboende.

Sängutrustning, hygienartiklar m.m. skaffas fram från andra boenden.

Räddningstjänsten har filtar o presenning.

För medicin kontaktas apotek (jourapotek när övriga apotek är stängda)

Enhetschef eller den som denne utser förstärker personalen, inkl. sjuksköterskor, via ordinarie personal, timvikarier, personal från andra teamområden.

Personal följer boende till akut lokal.

För hjälp med persontransporter kontaktas taxi/bussbolag.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.