El, vatten, värme och telefoni

Om du upptäcker akuta fel, med risk för människors hälsa, skador på byggnaden eller akuta fel som kan orsaka stora kostnader ska du omgående ringa in på akut felanmälan 044-13 66 66

El

Verksamheten skall ha nödlåda innehållande: Batterier till lampor, strålkastarliknande ficklampor, pannlampor. I nödlådan skall dessutom finnas telefon till kostenheten (044-13 55 72, bemannad 07.30–17.00 hela veckan) samt andra telefonnummer verksamheten bedömer, till exempel fastighetsägare, larmcentral, kommunal felanmälan. Vidare skall finnas dokumentation om när batterierna skall bytas till nya.

Översyn av nödlådan ingår i brandskyddsansvarigs uppdrag.

På lämpligt avstånd i korridorer skall det finnas enklare nödbelysning som tänds vid strömlöshet om ingen fast nödbelysning finns Vid strömlöshet kontaktas i första hand fastighetsägare.

Äldreboenden är förberedda för att ta emot reservkraft. Reservkraft är i huvudsak inbyggt på de boende som brukar ha problem med elavbrott. I dags läge är det endast Forsalid i Degeberga som har utkörning av elverk vid strömavbrott. Mobila elverk till övriga boenden körs endast ut i absoluta nödfall.

Gruppbostäderna är inte förberedda att ta emot reservkraft, därför gäller för gruppbostäder enklare kraftverk med lösa kablar. Räddningstjänsten förvarar såväl kraftverk som kablar.

Vatten

Ring kommunal felanmälan, 044-13 66 66. Vid längre avbrott på vattentillförseln sker vattendistribution via Tekniska förvaltningen. Vattensäckar, 4 liter, för distribution från Tekniska förvaltningen hämtpunkt finns i Räddningstjänstens förråd.

Värme

Felanmälan till fastighetsägare, i andra hand kommunal felanmälan 044-13 66 66. För hemtjänstkunds bostad kontaktas fastighetsägare och anhörig. Undvik att vädra, förbered för att flytta samman till ytor som kan värmeförsörjas med aggregat från Räddningstjänsten. Extra filtar finns i kommunala beredskapslager vid längre bortfall av värme.

Telefoni

Mobiltelefon skall finnas i varje verksamhet. Viktigt att batteriet ständigt har god laddning.

Avbrott på telefoni anmäls till kommunens IT om det är en telefon som ligger under växeln. Utanför kontorstid kan felanmälan göras till kommunal felanmälan 044-13 66 66. Man hamnar då i Larmcentralen som vidarebefordrar felanmälan så snart som möjligt. Telefoner som ligger utanför växeln felanmäls till Telia, telefon 90 400. Samma sak gäller fel på faxar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.