Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Arbetsmiljön regleras övergripande i arbetsmiljölagen.

Här finner du omsorgsförvaltningens förvaltningsspecifika riktlinjer, rutiner och blanketter avseende personalfrågor. Allt innehåll på dessa sidor gäller parallellt med Kristianstad kommuns kommunövergripande riktlinjer, rutiner och blanketter för systematiskt arbetsmiljöarbete, se Kristianstads kommuns Intranät.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.