Bemanningshandbok

Bemanningshandboken är ett stöd för chefer och medarbetare inom omsorgsförvaltningen. Handboken beskriver hur omsorgsförvaltningen planerar verksamheten utifrån krav på bemanning och hur vi följer upp och förbättrar vid verksamheten vid behov.

I handboken kan du också se den gemensamma schemaprocessen med riktlinjer samt de roller som finns i bemanningsprocessen.

Obs!

För tillfället finns bemanningshandboken endast i PDF version, se under dokument.
Webbsidorna här under bemanningshandboken kommer åter att vara tillgänglig när uppdateringen av dessa sidor är klara.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.