Meny

Nutritionsutredning

För den äldre människan och personer med olika sjukdomstillstånd och funktionshinder har maten en extra stor betydelse för att bidra till god hälsa och livskvalitet. Undernäring är det vanligaste och allvarligaste nutritionsrelaterade problemet i dagens omsorg.

Det är sjuksköterskan som är nutritionsansvarig i kommunen.

Här finns olika verktyg som kan vara till hjälp för att tillgodose kundens behov av energi, näring och vätska.  

Energibehov

Energibehovet hos vuxna är ca 30 kcal per kilo kroppsvikt och dygn för uppegående personer med begränsad fysisk aktivitet.

Proteinbehov

Proteinbehov
ÅlderRekommendation
Friska yngre (< 70 år) 0,8 g/kg kroppsvikt och dygn
Sjuka yngre (< 70 år) 1-1,5 g/kg kroppsvikt och dygn
Friska äldre (> 70 år) 1,2 g/kg kroppsvikt och dygn
Sjuka äldre (> 70 år) 1,2-1,5 g/kg kroppsvikt och dygn

Energi- och proteinkalkylator

Ta gärna hjälp av kalkylatorn nedan, så beräknas behovet utifrån kundens vikt, längd, ålder och aktivitetsnivå.

Vätskebehov

Minimibehovet för vuxna är 30 ml/kg kroppsvikt och dygn.

Vissa korrigeringar

Under varma och torra sommardagar ökar vätskeförlusterna från hud och lungor, vilket föranleder ett ökat vätskebehov. Detta gäller även vid diarré, kräkning, fistlar, dränage och feber. Vätskebehovet ökar med ca 200 ml/grad och dygn vid feber.
Till kunder med vätskerestriktioner, som vid hjärtinkompensation, njur- eller leversvikt, görs individuella bedömningar enligt läkares ordination.

Längd, vikt, BMI

Rutiner vid längdmätning 

Längden rekommenderas att i första hand mätas stående. Kunden ska vara utan skor, stå rakt med fötterna intill varandra med armarna hängande vid sidorna, axlarna avslappade och blicken riktad rakt fram.

Rutiner vid vägning

Väg utan skor, ytterkläder, kavaj, tröja/ kofta eller ”tunga” föremål i fickorna. Om det är möjligt så är det mest optimala att man väger kunden vid samma tidpunkt för att kunna jämföra vikterna.

Body Mass Index (BMI)

BMI räknas ut genom: vikt (kg) dividerat med längd² (m).

Gränsvärden för BMI

För 70 år och äldre
< 22 undervikt
23-29 normalvikt
> 29 övervikt

 

För 18 -69 år
< 16 svår undervikt
< 20 undervikt
20-25 normalvikt
25-30 övervikt
30-35 fetma grad I
35- 40 fetma grad II
> 40 fetma grad III

  

BMI vid amputation

Med hjälp av BMI-kalkylatorn nedan kan aktuellt BMI räkas ut för patient som genomgått någon form av amputation.

Ange patientens vikt (kg) efter amputation, längd (m) före amputation samt vilken kroppsdel som amputerats.

Viktförlust

All ofrivillig viktförlust ska utredas oavsett vad kunden väger.

Om viktförlusten är mer än 5 % under tre månader eller mer än 10 % under sex månader ska man ta reda på vad viktförlusten beror på, sätta in åtgärder och utvärdera dessa.

Viktförlust i % räknas ut genom: ursprungsvikt (kg) - nuvarande vikt (kg) / utgångsvikt (kg) x 100 = viktförlust i %

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.