Meny

Säker livsmedelshantering - vård och omsorgsboende

För att säkerställa vårdavdelningens egen kvalité på hygien och hantering av livsmedel ska ett egenkontrollprogram upprättas

Egenkontrollprogram

Varje verksamhet ska utarbeta rutiner och dokumentation i sitt program. Hälsofaror ska belysas, t.ex. att maten ska varmhållas i rätt temperatur (så att risk för bakterieväxt ej förekommer).

Rutiner ska finnas för personalhygien, utbildning, rengöring, tid och temperaturprocesser m.m.

Avvikelser ska löpande åtgärdas och dokumenteras, allt för att maten ska vara säker. Verksamheten har i större utsträckning än tidigare, krav på sig att kontrollera sin egen verksamhet.

Programmet ska årligen uppdateras

Program granskas fortlöpande av tillsynsmyndigheten. Dokumentationen av temperaturkontrollerna sparas och förvaras lättillgängliga inför eventuell inspektion. Enhetschefen ansvarar för att egenkontrollprogrammet följs och att dokumentation görs.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.