Meny

Matleveranser till avdelning

Maten ska levereras så nära måltiden som möjligt, tidigast 20 min före servering. För att säkerhetsställa kvalitén på maten är det viktigt att ha bra hygien- och temperaturrutiner kring måltiden. Viktigast är att hålla varm mat varm dvs. +70ºC och kall mat kall +8ºC.

Vid temperaturer mellan +8ºC och +60ºC växer bakterierna snabbare, vilket kan göra den tillagade maten otjänlig och medföra en hälsorisk.

Tvätta alltid händerna innan du börjar arbeta med livsmedel!

Goda råd vid mathantering:

  • serveringsförkläden skall användas vid servering av mat i gruppboenden och i matsalar
  • var noga med att kall mat distribueras och förvaras kallt, max +8ºC. Det gäller även färdiglagad mat som kylts ner för att vårdtagaren ska konsumera den vid ett senare tillfälle
  • koppla kantinvagnen i eluttag direkt när den anländer till vårdavdelningen
  • varm mat förvaras och distribueras varmt + 70º C, vid serveringstillfället minst + 60º C
  • om vårdtagaren inte kan äta sin mat omgående skall portionen omedelbart kylas ner snabbt och effektivt (t.ex. först i kallt vatten och sedan in i kylskåpet, för att undvika en temperaturstegring i kylskåpet) och sedan värmas upp i omedelbar anslutning till konsumtionen
  • mat som varit inne hos vårdtagaren måste kasseras
  • tag temperaturen regelbundet på maten, dokumentera
  • kontrollera datummärkning på livsmedel ”bäst före datum”, lukta och smaka på de livsmedel som passerat bäst före datumet
  • ha rutiner för rengöring av utrustning och lokal

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.