Meny

Matförgiftningar

I de allra flesta fall av matförgiftningar är det den mänskliga faktorn som är orsaken

Därför är det viktigt att känna till vilka hygieniska hälsofaror som är förknippade med livsmedelshanteringen i den verksamhet där man arbetar. Främst handlar det om otillräcklig handhygien.

Bakterier och andra mikroorganismer finns naturligt överallt i vår omgivning, t.ex. i jord på händer, i hår och även i våra livsmedel. De flesta mikroorganismer är ofarliga, en del är nyttiga medan andra förstör livsmedel utan att vara farliga och ytterligare andra är sjukdomsframkallande. Om livsmedel hanteras på ett felaktigt sätt kan vissa bakterier som finns i maten föröka sig och orsaka matförgiftning. Det är därför viktigt att smittspridning via maten förhindras.

När det har skett ett utbrott av magsjuka eller det finns misstanke om detta måste köket meddelas omedelbart.

Enligt livsmedelslagen ska endast kökspersonal vistas i köken. Det är speciellt viktigt att vårdpersonalen respekterar detta om det förekommer magsjuka på avdelningen.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.