Meny

Kvalitetskontroll

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att regelbundet följa upp måltidssituationen med avseende på: förbättringsområden, måltidsordning, nattfasta, undernäring och övervikt.

Matråd

Vid varje enhet bör ett matråd med representation av vårdtagare från vård och omsorgsboende och ordinärt boende som har matdistribution samt personal finnas. Sammankallande är ansvarig för köket (1:e kock). Enhetschef i Måltid bör närvara. Matrådet bör följa upp matsedel, mathantering, måltidsmiljön i matsalen med mera och komma med förslag till förbättringar.

Kundenkät - Vad tycker du om maten?

Måltidsenheten skickar en gång per år ut en kundenkät där boende på vård- och omsorgsboende, kunder med matdistribution och gäster i våra restauranger eller på daglig verksamhet får tycka till om den mat som serveras till middag. 

Svaren sammanställs och vidarebefordras till respektive enhet, till de ansvariga och till Omsorgsnämnden för kännedom.

Synpunktshantering

Kristianstads kommun välkomnar synpunkter och använder dem i kvalitetsarbetet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.