Meny

Rutin för att hantera kund som under längre tid är bortrest

Syftet att säkerställa att förvaltningen har adekvat kontroll på förhållandet beställd tid och utförd tid genom att hantera kunders frånvaro på ett adekvat sätt.

Verkställigheten ansvarar för att meddela biståndshandläggare samt ansvarig HSV personal när de får kännedom om att kund är eller kommer att vara bortrest.

 

Planerad resa

Vid planerad resa som överstiger tre veckor avslutar biståndshandläggaren beställning för insatser enligt socialtjänstlagen samt dokumenterar i journalen. Meddelande skickas i Life Care till de utförare som verkställer insatser hos kunden. Besluten avslutas inte. När biståndshandläggaren får kännedom om att kund ska återgå till hemmet skickas ny beställning till ansvariga utförare.

 

Oplanerad resa

Är resan okänd för verkställigheten och om biståndshandläggaren inte kommer i kontakt med kunden bryts beställningen. Har inte biståndshandläggaren kommit i kontakt med kund efter tre veckor tar biståndshandläggaren i samråd med enhetschef ställning till om beslut ska omprövas.

Om beslutet avslutas skickar biståndshandläggaren brev till kund med information och ber hen höra av sig när hen åter är hemma i sin bostad för att boka hembesök.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.